Clwb Beicio Bala © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

AELODAU - MEMBERS
YMUNO EFO’R CLWB / JOINING THE CLUB
MANTEISION O YMUNO / ADVANTAGES OF JOINING
GWISG SEICIO Y CLWB / CLUB CYCLING WEAR
IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH AND SAFETY
CYNNAL A CHADW EICH BEIC / BIKE MAINTENANCE
CYFARFODYDD Y CLWB / CLUB MEETINGS
AR WERTH / FOR SALE
Aelodaeth CBB / Membership 2022 Aelodaeth 2022, a sut i dalu (Please scroll down for English) Bydd tal aelodaeth i'r clwb yn daladwy os gwelwch yn dda, £10 i oedolion a £5 i dan 18. Mae 2 ffordd o dalu: 1. Transfer electronig i gyfrif y Clwb, gan gofio rhoi CBB a'ch enw fel cyfeirnod. Enw'r Cyfrif: Clwb Beicio'r Bala. Sort Code: 40-09-01 Cyfrif 71279394 NEU 2. Mynd i Banc HSBC yn y Bala a thalu i mewn eich tal aelodaeth. Cofiwch roi eich enw fel cyfeirnod. Membership for 2022, and how to pay. Club membership fees are payable please, £10 for adults and £5 for under 18's. There are two ways to pay: 1. Electronic bank transfer to the club account, and ensure that the reference contains CBB and your name. Account Name: Clwb Beicio'r Bala. Sort Code 40-09-01. Account: 71279394 OR 2. Visit HSBC in Bala and pay in your membership fee. Give your name as a reference please.

Clwb Beicio Bala © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

AELODAU - MEMBERS
YMUNO EFO’R CLWB / JOINING THE CLUB
MANTEISION O YMUNO / ADVANTAGES OF JOINING
GWISG SEICIO Y CLWB / CLUB CYCLING WEAR
IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH AND SAFETY
CYNNAL A CHADW EICH BEIC / BIKE MAINTENANCE
CYFARFODYDD Y CLWB / CLUB MEETINGS
AR WERTH / FOR SALE
Aelodaeth CBB / Membership 2022 Aelodaeth 2022, a sut i dalu (Please scroll down for English) Bydd tal aelodaeth i'r clwb yn daladwy os gwelwch yn dda, £10 i oedolion a £5 i dan 18. Mae 2 ffordd o dalu: 1. Transfer electronig i gyfrif y Clwb, gan gofio rhoi CBB a'ch enw fel cyfeirnod. Enw'r Cyfrif: Clwb Beicio'r Bala. Sort Code: 40-09-01 Cyfrif 71279394 NEU 2. Mynd i Banc HSBC yn y Bala a thalu i mewn eich tal aelodaeth. Cofiwch roi eich enw fel cyfeirnod. Membership for 2022, and how to pay. Club membership fees are payable please, £10 for adults and £5 for under 18's. There are two ways to pay: 1. Electronic bank transfer to the club account, and ensure that the reference contains CBB and your name. Account Name: Clwb Beicio'r Bala. Sort Code 40-09- 01. Account: 71279394 OR 2. Visit HSBC in Bala and pay in your membership fee. Give your name as a reference please.