Clwb Beicio Bala © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

REIDIAU - RIDES
REIDIAU A GWEITHGAREDDAU / RIDES AND ACTIVITIES
DECHRAU / START
PELLTER / DISTANCE
Reidiau dydd Sul / Sunday Rides
Cysylltwch efo / Contact Geraint Roberts - 07850 930065
40-80m
Reidiau nos Fercher / Wednesday evening Rides
Ysgol Godre’r Berwyn - 6.30p.m.
25-40m
Chaingang nos Iau / Thursday evening Chaingang
Bryntirion - 6.30p.m.
25m
Reidiau Cymdeithasol bore Sadwrn / Saturday morning Socials
Canolfan Hamdden / Leisure Centre - 10.00a.m.
25m
Reidiau Menywod breeze / Ladies breeze Rides
I’w drefnu yn fuan / To be arranged soon
25m
Sesiynau hyfforddi’r plant / Children’s training sessions
Y Grin / The Green *
---
Reidiau hir yr Haf / Long summer Rides
Tom Ellis *
150-300m
Hyfforddi dan do y Gaeaf / Indoor Winter training
Ysgol Godre’r Berwyn *
---
* Byddwn yn cysylltu gyda aelodau drwy ebost gyda gwybodaeth / Members will be contacted by email with information

Clwb Beicio Bala © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

REIDIAU - RIDES
REIDIAU A GWEITHGAREDDAU / RIDES AND ACTIVITIES
DECHRAU / START
PELLTER / DISTANCE
Reidiau dydd Sul / Sunday Rides
Cysylltwch efo / Contact Geraint Roberts - 07850 930065
40-80m
Reidiau nos Fercher / Wednesday evening Rides
Ysgol Godre’r Berwyn - 6.30p.m.
25-40m
Chaingang nos Iau / Thursday evening Chaingang
Bryntirion - 6.30p.m.
25m
Reidiau Cymdeithasol bore Sadwrn / Saturday morning Socials
Canolfan Hamdden / Leisure Centre - 10.00a.m.
25m
Reidiau Menywod breeze / Ladies breeze Rides
I’w drefnu yn fuan / To be arranged soon
25m
Sesiynau hyfforddi’r plant / Children’s training sessions
Y Grin / The Green *
---
Reidiau hir yr Haf / Long summer Rides
Tom Ellis *
150-300m
Hyfforddi dan do y Gaeaf / Indoor Winter training
Ysgol Godre’r Berwyn *
---